Skip navigation

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 46.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1670Vita di fra Gieremia VallaccoSeverini, Francesco
1673Az örökke valo egy isteni állatban lévö három személyeknek mutato tüköre mellyböl világossan meg-láthattyák az evangelicusok, az egy isteni állatban lévö három személyek felöl való vallásoknak igasságát; és ezzel ellenkezö ariánusok, sociniánusok, és unitáriusok, vélekedéseknek, veszedelmes vóltát. Meg mutatván mint kellyen ezeknek ellen-vetésére felelniSzathmárnémethi, Mihály
1670Encomium Posonii in Hungaria Inferiori metropoleos, inclytae reipublicae ejusdem proceribus et patriae patribus, caeterisquae D. maecenatibus ac evergetis aeternum suspiciendis, in gratae menntis symbolum et studiorum suorum commendationem qua liquit animi submissione oblatum dedicatumqueThuransky, Thomas Antonius
1675Articuli dominorum magnatum etnobilium trium nationum regni Transylvaniae, et partium Hungariae eidem annexarum , in generalibus eorum comitiis ad diem 25. mensis Maji, anni praesentis millesimi sexcentesimi septuagesimi quinti, ex edicto suae celsitudinis principalis in civitatem Albam Juliam indictis, celebratis conclusi-
1679Historica relatio colloquii Cassoviensis de judice controversiarum fidei, praeside r. p. Gabriele Ivul Soc. Jesu, ss. theol. ac phil. doctore, almae episcopalis Academiae Cassoviensis cancellario & controversiarum fidei professore respondente nobili Stephano Renyes Varadiensi (ante studioso Calvin.) ex convictu nobilium, habiti, cum dn. Elia Lodivero, rectore Bartphensi & m. Isaaco Zabanio, Conr. Eperiensi, anno M DC LXVI. die 25. Junii tota; & 26. usque ad meridiem, bona tide & conscientia inculpata a scriptoribus in actu disputationis excerpta & in judicium Lutheran. ac pontif. a confessore veritatis anno c. 1679. exhibitaIvul, Gabriel; Rényes, István
1674Ministerilis prudentia. Az az testek sátorának bomladozását, eleve meg-ismérő egyháyi rendeket, s halgatójokat, pállya- futásokban eszessággel tanitó, és serkengető mesterség, melly Isten dicsösségére szenteltetett, es a tiszteletes bóldog emlékezetü Kovasznai Peternek, (...) szomorú halála , és földben való tisztességes takarittatása alkalmatosságával, a kolosv. Farkas útczai nagy templomban az élö szentek eleiben terjesztettPorcsalmi P., András; Pataki, István
1676Titkos ertelmü rosa, avagy B. Asszony koronaja, melly magaba foglallya a’ Sz. Irásnak, és a’ sz. atyáknak a’ boldogságos szüzhöz-való áitatos dicsiretit; és a tökélletességre inditó belsö jószágos cselekedeteknek gyakorlását, heti napokra osztatott / p. Tarnoczi Istvan jesuvita általTarnóczi, István
1676Hala-adas, mellyben a Szent János látása summásson béfejeztetikPareus, David
1679Controversiarum metaphysicarum disputatio prima de natura ontologiae et enteLadiver, Elias; Jüngling, Stephan
1675Atyai dorgalasnak jo izü gyümölcse, avagy olly idvességes halotti elmelkedes, mellyet a bóldog emlekezetü ... nehai nemz. Dobozi Kata aszszonynak, nemzetes Dobozi Benedek uramnak edgyetlen edgy szerelmes leányának, nemzetes Kovács András uramnak penig kedves házas-társának teste felett prédikállott, böjt-más havának 6. napján [...]Köleséri, Sámuel