Skip navigation

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1666Izrael Istenenek igaz tiszteleti mellett buzgo Illyes prophetanak el-ragadtatasa, az az Idvességes tanitás, mellyet Erdely orszagban lévö Izrael Istenenek dicsösséges igaz tiszteleti mellett Illyessel mind haláliglan álhatatoson buzgo Christvs igaz szolgajanak, most lelkében megdicsöült Vasarhelyi Peternek hidegedett teste el-takaritásának alkalmatosságával Enyeden, akkori szép feles gyülekezet elött Christus lelke vezérléséböl alkalmaztatott 1666. esztendöben Pünkösd havának 16-dik napjánSzatmári Baka, Péter
1668Elet unandosaga, azaz olly temetesi rövid tanitás, mellyben az emberek elött igen kedvesnek tetszö világi élet, melly méltán meg-únandó legyen, a Szent Irásból egygyügyüen meg, de világossan meg-mutogattatik [...] : mellyet, [...] néhai nemzetes Biczó Anna aszszonynak, [...] Dobozi István szerelmes házas-társának sirba szállitásakor, [...] a debrecei nagy temetöben tett 1667-ben, kis-aszszony havának 23. napján, délben-
1668Serkengetö szozat, azaz az üdvösségröl helytelenül értekezöknek és annak el vételében valo könnyüsének reménsége alat hivolkodóknak s a bünnek vánkosán henyéldegelöknek oktatásokra és serkengetésekre ezer hat száz hatvánnyólczadik esztendö, elsö havának negyedik napján, halott temetesi alkalmatossággal, Sáros Patakon ki-adatott elmélkedésSzepsi W., András
1664Haza bekesege, avagy egyenes ösvény, mely minden igaz haza fiát, kiváltképpen a nagy rendeket , mind hazájok békeségének meg-szerzésére és meg-marasztására mind peniglen Istennek hazájokban le-telepedett lelki Sionának meg-romladozott és fel-égetett köfalainak fel-épitésére vezérel : prédikáltatott Radnoton Udvarnál, 1663 Juniusnak 6 napjanTolnai F., István
1666Disputationum theologicarumanti socinianarum compendium, habitarum in illustri Academia Lugduno-Batava, praeside Johanne Hoornbeek, S. S. Theol. Doct. professoreRimaszombati, Mihály
1662Várad várának az pogány török által megh szállásárul veszedelmes állapottárul, (...)Szalárdi, János
1664Compendium Historicum Res sub decursu Annorum 1657.58.59.60.61.62.63. In Hungaria et Transylvania, (...)-
1667Bornemisza Anna gazdasági naplója-
1662Bekeseges türes ösztöne, avagy olly temetési rövid tanitás, melyben, hogy minden nével nevezendö keserves állapatokban, [...] és terhes nyomoruságokban minden keresztyennek békeséges turönek kellessék lenni, rövideden, vilagossan és hathatoképpen a’ Szent irásbol meg mutogattatik. Mellyet tött [...] Beszermenyi Mihaly deak uramnak szerelmes házas tarsának, Bör Kata asszonnak meg hidegedett teste el takaritásakor a’ debreczeni nagy temetöben ezer hat száz hatvan eggyedik esztendöben, Boldog asszony havának 10. napjánKomáromi Csipkés, György
1662Keskeny vt, mellyet az embernek elméjébe ütközö tsuda gondolatoknak akadékibol, háboru elmékedéseknek köveiböl és sok féle kételkedéseknek sürüjéböl a’ menyire lehetett, ki-irtott kegyelmes urunk néhai udvari praedikátora Papai P. Imre, mely mostan harmodszor ki-botsáttatottPápai Páriz, Imre