Skip navigation

Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 21.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1707Promptuarium stylorum patvaristicorum tam in Transylvani, quam in Hungaria et partibus Hungariae , Transylvaniae annexis usitatorum-
brv144.jpg.jpg1704[Apostol]-
1702Pál apastalnak a világi gazdag embereket idvezülni tanító szent tanátsa, mellyet idvességes halotti prédikátzióban, a néhai nemzetes Ványai Gáspár Uram teste felett, kolosvári lakó házánál, a temetésnek napján, 1702 esztendöben, 29 Januar megmagyarázottCsepregi Turkovics, Mihály
1704Jó tselekedetekre való serkengetés, és a munkás szeretetére való intés : mellyet a bóldog eml. néhai nemzetes Szent-Jóbi György Uram, a nemes Kolosvár városának egyik érdemes exactorának, etc. meghidegedett teste fölött tött az Istennek beszédéböl. Istennek ditsösségére, jó fautorának érdemlett betsületore, és közönséges épületre, a szomorú 1704. esztendőben, Sz. Jakab havának 15. napján, Kolosváratt a meg-holtnak Híd utzai házánál Soos FerenczSoós, Ferenc
1706Békességről való punctumi (Az Confoederalt vagy öszve Szövetkezett Magyar Ország Statusinak és Rendeinek) : az elidegenedett Malecontentus Magyarok által dicsérettes mediationak ugy mint fölséghes Angliai Királyné és Foederatum Belgium Uri Rendek Követtjeinek-s azok által az Fölséges Császári és Királyi Comissionak 1706. esztendőben Junius havának 15. napján Posomban bé adott békéllő punctumokra ugyan azon császári és Királlyi comissio választ ád alább irt mód szerinth, (...)-
1707Az poenitenczia tartó Seraphin szerzete beli, és mostanság is nagy csuda tételekkel tündöklö Alkantarai Szant Peter officiuma, letaniaja és az ö életének rövid summája-
1707Propositio serenissimis principis domini D. Francisci II. Dei gratia, Sacri Romani Imperii, et Transylvaniae Princpis Rakoczi; (...) ad inclytos Trium Nationum Regni Transylvaniae, et Partium Hungariae, eidem annexarum, (...) ad diem 28. Mensis Martii, anni praesentis 1707. ex edicto suae serenitatis principalis, in civitatem Maros-Vásárhely, indictis et celebratis facta-
1700Joh. Amos Comenii Janua linqvae Latinae reserata aurea. Sive seminarium lingvae Latinae et scientiarum omnium : hoc est compendiosa Latina et aliam quamlibet Lingvam, una cum scietiaru et artium fundamentis, perficiendi methodus sub titulis centum, periodis mille comprehensiaComenius
1703A se pro mensura gratiae concepta Supplex Precatio, qua Domini Dei sui faciem quotidie exorare solet. Nunc praelo publicata, eum ob finem; ut imperio ejus subiacens exercitus Ungaricus, vestigia clementissimi sui principis et domini, in devote precando sequi asvescatRákóczi, Ferenc, Principe al Transilvaniei
1702Gamelion melographicum, quo, generosissimo neogamorum pari: illustrissimo quidem sponso, comiti, Adae Szekelly; illustrissimae autem sponsae, comitissae, Channae Banffy Adae; inter tot Laetos Thallasiones, Hymenaenos, Actaedas, ad testandum commune Gaudium mense Julio die 4. Mensis accensas, et in Arce Gyalu, castro Inclyae Daciae Micantes, humillimae congratulatur, ac felicissimum apprecatur conjugium euterpe Alba-JulianaKaposi s