Skip navigation

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 188.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1699Uj esztendöi ajandek, mellyet az elmúlt 1698 esztendönek kezdetiben, bóldog aszszony havának elsö napján tudniillik, a reggeli órán, rendes szolgálattya szerint való tanításban élö nyelvel adott s ajánlott, mostan pedig irásba tévén, a bé-állott 1699 uj esztendö elsö napjára, egész szivel, s szeretettel, méltó betsüllet tételnek okáért ád és ajándékoz a kolosvári reformált szent gyúlekezetnek [!], érdemes tagjainak, nemes, nemzetes, betsülletes elöl-járóinak, & ö kegyelmeknekSzatmári Pap, János; Tótfalusi Kis, Miklós
1666Izrael Istenenek igaz tiszteleti mellett buzgo Illyes prophetanak el-ragadtatasa, az az Idvességes tanitás, mellyet Erdely orszagban lévö Izrael Istenenek dicsösséges igaz tiszteleti mellett Illyessel mind haláliglan álhatatoson buzgo Christvs igaz szolgajanak, most lelkében megdicsöült Vasarhelyi Peternek hidegedett teste el-takaritásának alkalmatosságával Enyeden, akkori szép feles gyülekezet elött Christus lelke vezérléséböl alkalmaztatott 1666. esztendöben Pünkösd havának 16-dik napjánSzatmári Baka, Péter
1676Titkos ertelmü rosa, avagy B. Asszony koronaja, melly magaba foglallya a’ Sz. Irásnak, és a’ sz. atyáknak a’ boldogságos szüzhöz-való áitatos dicsiretit; és a tökélletességre inditó belsö jószágos cselekedeteknek gyakorlását, heti napokra osztatott / p. Tarnoczi Istvan jesuvita általTarnóczi, István
1676Hala-adas, mellyben a Szent János látása summásson béfejeztetikPareus, David
1620Libellus elegantissimus, qui inscribitur Cato, de praeceptis vitae communis [resursă electronică] = Igen szep könyvetske, mely Catonak neveztetik, az közönséges jó életnek oktatasarol = Ein schön Büchlein, welches man Cato mennet, von der Vnterweisung gemeines Leben-
1643Papistak meltatlan üldözese a vallasert, mely e kérdésben magyaráztatik meg, ha szabad-é valakit (és nevezet-szerint a pápistáknak az euangélicusokat) erö-szakkal vallásra kénszeríteni? Kinek alkolmatosságával az-is szem-eleiben adatik, micsoda mesterségekkel és kénszergetésekkel szokták (most fö-képpen) a pápisták az euangélicusokat a magok vallására hajtani?-
1696Metaphysica contracta, de principiis philosophicae cognitionis Deo, mente, corpore, in usum Claudiopolitani Reformatorum Collegii adornata, auctore Samuele Szath. Némethi, nuper Philos. nunc s.s. theol. ibidem professore, adjecta est dissertatio metaphysica, de perenni duratione mentis eodem auctoreSzathmárnémethi, Sámuel; Tótfalusi Kis, Miklós
1679Controversiarum metaphysicarum disputatio prima de natura ontologiae et enteLadiver, Elias; Jüngling, Stephan
1675Atyai dorgalasnak jo izü gyümölcse, avagy olly idvességes halotti elmelkedes, mellyet a bóldog emlekezetü ... nehai nemz. Dobozi Kata aszszonynak, nemzetes Dobozi Benedek uramnak edgyetlen edgy szerelmes leányának, nemzetes Kovács András uramnak penig kedves házas-társának teste felett prédikállott, böjt-más havának 6. napján [...]Köleséri, Sámuel
1638Historia della TransilvaniaSpontone, Ciro