Skip navigation

Foaie pentru minte (1838-1865) : [1050] Community home page View Statistics

Logo

FOAIE PENTRU MINTE (1838-1865) Supliment literar al Gazetei de Transilvania. Apare la Brașov, săptămânal (2 iul. 1838 - 1 mart. 1849, 5 dec. 1849 - 13 febr. 1850, 9 sept. 1850 - 7 aug. 1856, 6 mart. 1857 - 24 febr. 1865) Red. Gh. Bariț, Iacob Murășianu, editor I. Gött. F.m.i.l. publică articole de istorie, social-politice, filologice și lingvistice, versuri, proză, teatru, teorie și critică literară, folclor și etnografie, traduceri ,note, recenzii, bibliografii. F.m.i.l îndeplinește un rol important în dezvoltarea culturii românești. În paginile ei sunt dezbătute, în spirit iluminist, probleme legate de emanciparea culturală și politică a poporului român, de afirmarea individualității prin limbă și cultură, de organizare a teatrului și învățământului românesc, publicația încurajează literatura originală, stimulează culegerea folclorului, realizează o legătură mai strânsă între scriitorii români de pe întregul cuprinsul țării.

Bibliografie:
Hangiu Ion: Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000. ). Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

Collections in this community

1838 [26]

1839 [52]

1840 [52]

1841 [52]

1842 [52]

1843 [52]

1844 [52]

1845 [51]

1846 [52]

1847 [51]

1848 [48]

1850 [21]

1851 [50]

1852 [44]

1853 [50]

1854 [52]

1855 [48]

1856 [21]

1858 [3]

1859 [46]

1860 [49]

1861 [45]

1862 [45]

1863 [29]

1864 [5]

1865 [2]

Browse

Discover