Skip navigation

Țara noastră (1907-1938) : [492] Community home page View Statistics

Logo

ȚARA NOASTRĂ (1907-1938) Revistă poporală a "Asociațiunii pentru Literatura română și Cultura Poporului Român". Apare săptămânal, la Sibu (1 ian. 1907 - 22 nov. 1908), Cluj (15 oct. 1922 - febr. 1926), Cluj și București (1927 - 1938). Red. Il. Chendi, O. Goga, Al. Hodoș. În primul an de apariție este organul Astrei. Publică articole politice, versuri și proză, teatru, creații originale sau traduceri. Ț.n. nu a fost scutită de unele accente naționaliste.

Bibliografie:
Hangiu Ion: Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000. ). Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

Collections in this community

1907 [52]

1908 [52]

1909 [52]

1922 [12]

1923 [52]

1924 [51]

1925 [51]

1926 [47]

1927 [10]

1928 [50]

1930 [39]

1931 [11]

1938 [13]

Browse

Discover