Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67758

Title: Îndreptarea păcătoşilor adecă învăţătură cătră cel ce să pocăiaşte cum să cade să se ispoveaduiască
Keywords: Morală creştină;Confesiune
Issue Date: 1768
Description: Îndreptarea păcătoşilor adecă învăţătură cătră cel ce să pocăiaşte cum să cade să se ispoveaduiască. - În Sfânta Mitropolie în Iaşi : întru a Sfinţii Sale tipografie, 1768, Diaconul Damaschin. - 161 p. : il. ; 20 cm. - Text în limba română cu caractere chirilice. - Însemnări. - Legătură originală. - Ex-libris tampon.. - BRV II (357), p. 179. - Prefaţa volumului conţine explicaţia scopului publicării ei. Este o traducere din limba greacă cerută de mitropolitul moldovean Gavriil Callimachi şi diortosită de Evloghie monahul. Este un ghid de spovedanie care cuprinde toate etapele mărturisirii: de la pregătirea sufletească până la sfaturi de apărare împotriva căderii/recăderii în păcat. Îndrumările se referă la „fieştecare stare” sufletească implicată în procesul mărturisirii: dorinţa de mărturisire, cercetarea gândurilor, cercetarea păcatelor ascunse, „pentru durearea ce iaste datoriu a avea cel ce să pocăiaşte” mărturisirea şi „lucruri de pază ce să cade a face cel ce să pocăiaşte ca să nu cadă iarăşi”. Ori de căte ori un creştin se găseşte într-un moment de impas, soluţia creştină este recursul perpetuu la rugăciune. Fiecare etapă a pregătirii pentru mărturisire este însoţită şi de o rugăciune adecvată momentului respectiv. Ca un adaos la cunoştinţele necesare spovedaniei, cartea deţine spre sfârşitul ei câteva învăţături de mare folos creştinului. Ultima parte a volumului ce se numeşte: „Folosinţe ce să pricinuiesc din ispoveadanie când să face adease” şi conţine informaţii despre „ispovedania de obşte”, simbolul credinţei, o scurtă expunere a poruncilor dumnezeeşti, (decalogului) şi o mică prezentare a virtuţilor şi păcatelor relative la fapte.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67758
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV357.pdf24.22 MBAdobe PDFView/Open
brv357.png3.88 MBimage/pngThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.