Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67743

Title: Istoria a Alexandrului Celui Mare din Machedonia şi a lui Darie din Persida a împăraţilor
Alexandria
Keywords: Alexandru Rege al Macedoniei;Cărţi populare
Issue Date: 1796
Description: Istoria a Alexandrului Celui Mare din Machedonia şi a lui Darie din Persida a împăraţilor. - În târgul Movilăului : S-au tipărit în tipografia cea volnică a protopopului Mihail Strealbiţchi, 1796. - [4] f., 277 p., [1] f. ; 16 cm. Scriere chirilică în limba română. - Exemplar incomplet : lipsă p. 143-144, 195-200. - Însemnări. - Legătură în piele maro. - BRV II (601), p. 387. - Această carte cuprinde aspecte reale şi legendare din viaţa lui Alexandru cel Mare. Ediţia românească din anul 1796 publicată la Movilău reproduce textul tipărit în anul 1794 la Sibiu. Ediţia din 1796 are pe ,,verso titlului următoarele sfaturi pentru copii: Paza căsii de obşte fără neorănduială. De va fi în casă neorănduială despre slugi, văzândŭ şi auzindŭ, îndată părinţilor săi să cade să le spue, şi nici unŭ feliŭ de prietinie cu slugile sale să n-aibă, că prinŭ acéle prietiníí, tălhărie şi răsipulŭ casii să nu să pricinuiască, şi la mare mila sa să nu-i apropie, păzindu-te de vicléşugulŭ lor celŭ dinŭ fire, câtŭ şi de zavistii, ce-lŭ au asupra stăpânului lorŭ, iară mao la urmă, aşà săntŭ datori copii pe părinţii lorŭ a-i socoti cumŭ însuşi ei dela copiii lorŭ voescŭ a avé cinste.''.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67743
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV601.pdf20.81 MBAdobe PDFView/Open
brv601.jpg31.56 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.