Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67739

Title: Omiliai adecă cuvintele celui întru sfinţi şi de Dumnezeu purtătoriului părintelui nostru Macarie cealui Mare a Egypteanului : acuma întâi oară diintru limba ellinească scoase şi tipărite
Omilii
Authors: Macarius Magnus
Macarie Ieromonahul, traducător din sec. 18
Keywords: Predici
Issue Date: 1775
Description: Macarius Magnus Omiliai adecă cuvintele celui întru sfinţi şi de Dumnezeu purtătoriului părintelui nostru Macarie cealui Mare a Egypteanului : acuma întâi oară diintru limba ellinească scoase şi tipărite / Ieromonahul Macarie smeritu tălmăcitoriu. - Bucureşti : De popa Constandin Typograful, 1775. - [1], 6, 211 f. ; 30 cm. Tipărit cu caractere chirilice. - Lucrarea a fost tradusă de către ieromonahul Macarie de la mănăstirea Cernica. Cartea cuprinde 50 de omilii, dintre care menţionăm: Duhovnicească tâlcuire a vedeniei céiǐ scrise la Prorocul Iezekiil; Pentru împărăţiia întunearecului, ádecă pentru păcat, şi cum că numai Dumnezeu poate a-l lua dela noi păcatul şi a ne izbăvi pre noi din robiia stăpânitoriului celui viclean; Cum că fraţii întru adeverinţă, întru nerăutate, în dragoste şi în pace unul cu altul împreună a petreace, şi întru gândurile ceale dinlăuntru luptă şi războiu a face datori sânt; Drumul stádiei lumei aceştiei cu luare-aminte ţi prea cu cercetare a-l trece li să cuvine Creştinilor, pentru ca laudele ceale Cereşti să le dobândească dela Dumnezeu şi dela îngeri; Multă despărţire e între Creştini şi între oamenii lumii aceştiia: pentru că aceştea, duhul lumii avându-l, cu inima şi cu mintea întru legăturile ceaste pământeşti sânt legaţi; iară aceia dragostea Părintelui celui Ceresc o doresc, pre acesta singur înnaintea ochilor întru multă poftă avându-l; Ceia ce voesc bine a plăcea lui Dumnezeu, rugăciunile în pace şi întru linişte, şi întru blândeţe, şi întru înţelepciune datori sânt a le face: că nu strigări uneltind, la toţ să fie spre soblaznă. Şi cuprinde cuvântul doaă căutări: deaca scaunele şi cununile zidiri sânt, şi pentru ceale douaăsprezece scaune ale lui Israil; Pentru bunătatea lui Hristos cătră om. Cuprinde şi cuvântul căutări şi răspunderi oareşicare; Pentru ceale ce să întâmplează Creştinilor între facerea rugăciunii, şi pentru măsurile săvârşirii, ádecă de pot creştinii a veni întru desăvârşita măsură; Observăm că tematica acestor omilii este diversă cuprinzând atât tâlcuiri ale Sfintei Scripturi cât mai ales aspecte legate de viaţa duhovnicească a creştinilor.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67739
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV392.pdf49.78 MBAdobe PDFView/Open
brv392.jpg80.34 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.