Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67738

Title: Symeon arhiepiscopul Thesalonicului : care acuma întâi într-acesta chip s-au tipărit şi s-au diorthosit după ellinie pre limba rumânească
Voroavă de întrebări şi răspunsuri întru Hristos
Authors: Simeon Thessalonicensis
Stoicovici, Iordache, tipograf şi diortositor
Keywords: Scrieri religioase
Issue Date: 1765
Description: Simeon Thessalonicensis Symeon arhiepiscopul Thesalonicului : care acuma întâi într-acesta chip s-au tipărit şi s-au diorthosit după ellinie pre limba rumânească. - Bucureşti : În Sfânta Mitropolie de Iordache Stoicovici, 1765. - [4] f., 562 p., [1] f. ; 30 cm. Tipărit cu caractere chirilice. - Lucrarea este alcătuită în mare parte sub forma unui dialog dintre un arhiereu ş un preot. Sunt tratate atât probleme de natură dogmatică cât şi liturgică. Accentul cade asupra celor din urmă: "Într'o formă mai mult dialogică, între un arhiereu şi un cleric, Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului aşterne în scris lămuriri pe înţelesul tuturor, asupra multor chestiuni, atât de ordin dogmatic, cât mai ales liturgic. Partea liturgică are cea mai mare desvoltare în cuprinsul acestei lucrări şi a prezentat întotdeauna importanţă după cum am văzut, atât pentru clerici, cât şi pentru popor." În partea dogmatică autorul tratează problema păgânismului, ereziilor şi schismei. De asemenea prezintă şi oferă răspunsuri unor eretici precum Arie, Macedonie, Nestorie. Scrie şi despre Bogomili şi catolici. Răspunsurile sale împotriva acestora au la bază hotărârile Sinoadelor ecumenice asupra cărora se opreşte şi le prezintă cititorilor. În partea liturgică a lucrării Simeon al Tesalonicului explică Sfintele Taine - un accent deosebit fiind pus pe Taina Sfintei Euharistii. Simbolistica locaşului de cult de asemenea este o temă tratată de către autor. Astfel această lucrare a avut şi are o mare importanţă pentru cei interesaţi de teologia şi practica liturgică a Bisericii Răsăritului creştin.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67738
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV344_1.pdf65.55 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV344_2.pdf59.75 MBAdobe PDFView/Open
brv344.jpg90.66 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.