Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67737

Title: S şt[i]nstva adecă preoţiia în ce chip are datorie preotul şi dïaconul să săvârşească tainele besericeşti şi cum trebue să să gătească mai nainte spre lucrarea sfintelor iar mai ales spre Dumnezeiasca Liturghie şi cum să facă la întâmplările ceale grabnice care sânt foarte greale şi ne pricepute
Preoţia
Authors: Dimitrievici, Lavrentie, Ieromonah
Keywords: Preoţie
Issue Date: 1749
Description: S şt[i]nstva adecă preoţiia în ce chip are datorie preotul şi dïaconul să săvârşească tainele besericeşti şi cum trebue să să gătească mai nainte spre lucrarea sfintelor iar mai ales spre Dumnezeiasca Liturghie şi cum să facă la întâmplările ceale grabnice care sânt foarte greale şi ne pricepute / prin diorthosirea lui Lavretie Ieromonah Dïmitrïe Vici. - [Râmnic] : De Constandin Typograful Athanasie Vici Rămniceanu, 1749. - [2], 32 f. ; 20 cm. Tipărit cu caractere chirilice. - Volumul cuprinde îndemnuri pentru preoţi şi diaconi legate de săvârşirea Sfintelor Taine. Cartea conţine o predoslovie scrisă de "Grigorie, cu mila lui Dumnezeu Episcopŭ alŭ Rîmniculuǐ noulŭ Severinŭ." Scopul lucrării - conform episcopului Grigorie - este acela de a da învăţătură preoţilor şi diaconilor despre modul cum să se pregătească şi să săvârşească Sfintele Taine şi în special Sfânta Liturghie: "[...]Acumŭ de acǐastă dată vă dămŭ întâia învăţătură, precumŭ are datorie preutulŭ şi diaconulŭ să săvârşească slujba sfinteǐ beséricǐ, şi precumŭ să să gătéscă maǐ nainte spre lucraré sfintelorŭ, iarŭ mai alesŭ spre Dumnezeǐasca Liturghie. Şi cumŭ să facă la întâmplările céle grabnice, care-sŭ foarte gréle şi nepricepute spre îndreptaré unora ca acestora amŭ datŭ în typarǐ acǐastă cărticică ca o pârgă de învăţătură a toată cǐata preoţéscă ca să poată şi cei învăţaţǐ şi cei mai proştǐ a luoa îndreptare.[...]".
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67737
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV270.pdf28.61 MBAdobe PDFView/Open
brv270.jpg58.23 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.