Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67736

Title: Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legei vechi şi a legei noao leage
Authors: Milescu, Nicolae, Spătarul
Greceanu, Şerban
Greceanu, Radu
Keywords: Biblia
Issue Date: 1688
Description: Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legei vechi şi a legei noao leage / toate care sau tălmăcit dupre limba elinească spre înţeleagerea limbei rumăneşti (...) de dascălii Nicolae Milescu, Şerban şi Radu Greceanul. - Bucureşti : Tipărit [în] Scaunul Mitropoliei Bucureştilor, 1688. - [1] f., 932 p. ; 39 cm. Tipărit cu caractere chirilice. - Biblia de la Bucureşti este prima traducere integrală în limba română a Sfintei Scripturi. Pe verso paginii de titlu găsim stema "prealuminatului şi înalţatului domn, Ioan Şărban C[antacuzino] B[asarab] Voievod" împreună cu următoarele versuri: "Soarele, luna, gripsorul şi corbul împreună, încă şi spata cu buzduganul spre laudă se adună Şi-acestea, doamne, ţ-împletesc stemă-înfrumuseţată, în loc de părinţi soarele şi luna ţi să arată Luminătoriu născîndu-te, neamului şi moşiei, preavrednic stăpînitoriu ţării şi politiei. Iară corbul care au hrănit pe cel flămând Ilie, aduce-ţi doamne, cu crucea, puteare şi tărie. Întinde-te ca gripsorul, spre toate stăpîneaşte şi cu spata şi cu buzduganul spre vrăjmaşi izbîndeaşte, Spre cei văzuţi şi nevăzuţi, cu mare biruinţă, precum rugăm pre Dumnezău, cu multă umilinţă, Să te-ntărească minunat, în domnie slăvită, cu pace şi cu linişte, cu viaţa norocită, Şi întru-al Său Dumnezăiescu lăcaş şi fericire să-ţi dea Cerescul Împărat parte de moştenire." După acestea urmează o predoslovie scrisă de domnitorul Şerban Cantacuzino iar apoi cea a patriarhului Ierusalimului, Dositheu.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67736
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BRV86_1.pdf54.21 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV86_2.pdf55.42 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV86_3.pdf53.82 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV86_4.pdf56.44 MBAdobe PDFView/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV86_5.pdf40.04 MBAdobe PDFView/Open
brv86.jpg168.83 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.