Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67692

Title: [Evanghelie cu învăţătură]
Keywords: Cărţi liturgice
Issue Date: 1581
Description: [Evanghelie cu învăţătură]. - [Braşov : diaconul Coresi, 1581]. - [258] f. ; 2° (28 cm.) Tipar negru şi roşu. - Exemplar incomplet: lipsă caietele 1-2 şi primele 3 f. ale caietului 3, din caietul 15 lipsă f. 2-6, din caietul 21 lipsă f. 7-8, din caietul 25 lipsă f. 8, din caietul 26 lipsă f. 1-5, din caieul 35 lipsă f. 8, din caietul 37 lipsă f. 1, 8, din caietul 38 s-au păstrat doar f. 5-6, lipsă caietul 39. - Însemnări. - BRV IV pag. 174. - RMNy I 482. - Text în limba română cu caractere chirilice. Acest ultim volum al tipografului şi traducătorului Coresi, care mai este denumit şi „Cazania a doua a diaconului Coresi”, este considerat de cercetători ca fiind încununarea activităţii sale. De asemenea este socotit a fi cea mai importantă dintre tipăriturile româneşti, datorită conţinutului doctrinar ortodox, atât prin origine cât şi prin conţinut. Sub influenţa curentului renascentist a fost publicat în limba română. Cartea a îndeplinit un în epocă un rol cultural şi educativ creştin de apropiere a oamenilor de naţionalităţi şi confesiuni diferite, lucru dovedit şi de retipărirea ei într-o nouă ediţie la Bălgrad în 1641 de preotul Dobre din Ţara Românească. Tipărirea s-a făcut cu cheltuiala judelui Braşovului Lucas Hirscher cu aprobarea mitropoliţilor Serafim al Ungrovlahiei şi Ghenadie al Transilvaniei. Traducerea cărţii s-a făcut de către diaconul Coresi împreună cu doi dintre preoţii ortodocşi de la biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, Iane şi Mihai, după „Evanghelia cu învăţătură slavonă” tipărită la Zabludov în Ucraina, în 1569, de tipograful Feodorov. S-au tradus doar 66 din cele 80 de omilii, pentru a se respecta sentimentele protestante ale patronului lucrării Lucas Hirsch şi ale proprietarului tipografiei Ioan Nyirö-Schreder. În schimb Coresi a introdus o omilie nouă: „Învăţătura la cuminecătură” sau „Învăţătura despre preacinstitele Taine” din Joia Mare. Înaintea omiliilor traduse se găsesc pericopele evanghelice explicate, care nu se găsesc în textul slavon. La sfârşit se găsesc tipărite şi textele Tatăl nostru, Crezul şi Decalogul, care nu existau în textul slavon. La baza celor două cazanii (cea de la Zabludov şi cea de a 2-a a lui Coresi) stă o colecţie de omilii bizantine a patriarhului Ioan Caleca (1334-1347).. - Aceste omilii au fost traduse din greacă în slavonă de un călugăr ucrainian din mănăstirea Studion din Constantinopol, iar mai apoi de Coresi, Iane şi Mihail în româneşte. Cartea începe cu o predoslovie, continuă cu omiliile la duminicile şi sărbătorile de peste an (începând cu omilia de la „Duminica vameşului şi fariseului” şi se încheie cu cele trei rugăciuni amintite mai sus. Alături de învăţătura soteriologică ortodoxă „Evanghelia cu învăţătură (1581)” aduce învăţături clare ortodoxe despre aproape toate adevărurile dogmatice, dar şi învăţături morale. Prin împletirea acestor două învăţături, dogmatice şi morale, cu scopul ridicării omului şi a înnobilării vieţii lui intelectuale, morale şi sociale, cartea aceasta este o pedagogie a maselor în spirit umanist venit dinspre cultura bizantină ortodoxă.
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/67692
Appears in Collections:CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Proiect MCVRO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
brv1479.jpg18.68 kBJPEGThumbnail
View/Open
BCUCLUJ_FCS_BRV29.pdf75.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.