Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/46041
Title: Uj esztendöi ajandek, mellyet az elmúlt 1698 esztendönek kezdetiben, bóldog aszszony havának elsö napján tudniillik, a reggeli órán, rendes szolgálattya szerint való tanításban élö nyelvel adott s ajánlott, mostan pedig irásba tévén, a bé-állott 1699 uj esztendö elsö napjára, egész szivel, s szeretettel, méltó betsüllet tételnek okáért ád és ajándékoz a kolosvári reformált szent gyúlekezetnek [!], érdemes tagjainak, nemes, nemzetes, betsülletes elöl-járóinak, & ö kegyelmeknek
Authors: Szatmári Pap, János
Tótfalusi Kis, Miklós
Issue Date: 1699
Description: Uj esztendöi ajandek, mellyet az elmúlt 1698 esztendönek kezdetiben, bóldog aszszony havának elsö napján tudniillik, a reggeli órán, rendes szolgálattya szerint való tanításban élö nyelvel adott s ajánlott, mostan pedig irásba tévén, a bé-állott 1699 uj esztendö elsö napjára, egész szivel, s szeretettel, méltó betsüllet tételnek okáért ád és ajándékoz a kolosvári reformált szent gyúlekezetnek [!], érdemes tagjainak, nemes, nemzetes, betsülletes elöl-járóinak, & ö kegyelmeknek [resursă electronică] / azon kolosvári ref. gyülekezetnek egyik méltatlan tanitója Szathmári Pap János. - [Kolozsvár] : [1699]. - [11] fol. ; 8°. Carte electronică online. Titlul se continupe versoul pginii de titlu. - Datele de apariţie preluate din bibliografia de speciallitate. - OSZK2011. - RMK I 1543. - Soltészné: Tótfalusi-bibliográfia 72
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/46041
Appears in Collections:Documente din fondul Bibliotecii Naționale a Ungariei (OSZK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RMK_I_1543.pdf3.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.