Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/39260
Title: [E siralom völgyen edes hazankban Sion fele ohajtozva utazo sok szegeny özvegyek s árvák elesztö szellöje, avagy, olly halotti tisztességtétel, mellyben a sérelmes szivü özvegyek vigasztaltatnak, mind a békeséges-türésnek és Isteni félelemnek gazdag jutalmával, s mind a Mennyei tutorság alá maradott földi árvájoknak, és a jobb életre által költözött Férjeknek bóldogságának meg-gondolásával, melly végben ment a nehai tekintetes urnak N. Szemere György uramnak, nemes Aba-új, és más egynehány vármegyéknek, edgyik Fö-rend assessorának, gyászos koporsójában való bé-szállásának, s a földnek gyomrában való bé-takarittatásának alkalmatosságával Losonczon, a belöl meg-irt személyek által; s közönségessé-is tétetett, ex Authoritate Majorum]
Authors: Polgári, Gáspár
Nagyvati, János
Tarczali, Sámuel
Keywords: Predici funebre--Lucrări înainte de 1800
URI: http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/39260
Appears in Collections:CARTE VECHE MAGHIARĂ - Régi magyar könyvtár - Old Hungarian Books - Alte ungarische Bücher

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCUCLUJ_FCS_BMV10477.pdf11.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record View Statistics


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.