Skip navigation

Revista istorică (1915-1946) : [111] Community home page View Statistics

Logo

REVISTA ISTORICĂ Dări de seamă, Documente, Notițe. Publicată sub Auspiciile Casei Școalelor de N. Iorga, cu concursul mai multor specialiști.
Apare la București, lunar.


Bibliografie:
Hangiu Ion: Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000. ). Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

Collections in this community

1915 [8]

1916 [5]

1917 [2]

1918 [3]

1919 [6]

1920 [4]

1921 [4]

1922 [4]

1923 [4]

1924 [4]

1925 [4]

1926 [4]

1927 [4]

1928 [4]

1929 [4]

1930 [4]

1931 [4]

1932 [4]

1933 [4]

1934 [4]

1935 [4]

1936 [4]

1937 [4]

1938 [4]

1939 [4]

1941 [1]

1942 [1]

1943 [2]

1944 [1]

1945 [1]

1946 [1]

Browse

Discover