Skip navigation

Gura satului (1869-1902) : [485] Community home page View Statistics

Logo
GURA SATULUI

Revistă satirică.
Apare săpămânal, la Pesta (5 ian. 1867 - feb. 1871) și Gherla (1 ian. - 22 mart. 1881) și lunar, la Arad (7 mart. 1871 - 30 sept. 1879; seria a II-a: 12 ian. 1901 - 25 apr. 1903).
Continuă Umoristul (seria I). În 1870 are subtitlul Organ glumeț, social-politic; în 1900, Ziar umoristic. Red.Iosif Vulca (1867-1871), Ioan Slavici(1879), Ion Russu-Șirianu(1900-1903).

Bibliografie:
Hangiu Ion: Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000. ). Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

Collections in this community

1869 [45]

1870 [52]

1871 [52]

1872 [50]

1873 [51]

1874 [47]

1875 [39]

1876 [22]

1877 [21]

1878 [21]

1879 [32]

1880 [23]

1881 [10]

1901 [19]

1902 [1]

Browse

Discover