Skip navigation

Organulu Luminarei (1847-1848) : [67] Community home page View Statistics

Logo

ORGANUL LUMINĂRII (1847-1848) Gazetă bisericească, politică și literară. Apare la Blaj, săptămânal (4 ian. 1847 - 28 apr.1848, 12 mai. - 29 sept. 1848). Red. resp. Timotei Cipariu, red. I.I. Mány, A. Pumnul. O.I. urmărea răspândirea de cunoștințe care să meargă la "mintea și inima poporului", cultivarea dragostei pentru limba strămoșească, dezvoltarea învățământului, recunoașterea drepturilor naționale ale românilor din ardeleni, propagarea ideii de egalitate între toate naționalitățile. Are un caracter preponderent filologic.

Bibliografie:
Hangiu Ion: Dicţionarul presei literare româneşti : (1790-2000. ). Bucureşti : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

Collections in this community

1847 [51]

1848 [16]

Browse

Discover

Date issued