Skip navigation

Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20.
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
brv344.jpg.jpg1765Symeon arhiepiscopul Thesalonicului : care acuma întâi într-acesta chip s-au tipărit şi s-au diorthosit după ellinie pre limba rumâneascăSimeon Thessalonicensis; Stoicovici, Iordache, tipograf şi diortositor
ms3203.png.jpg1720[Ceaslov]-
brv552.png.jpg1792Cazanii : ce cuprind în sine Evangheliile tâlcuite ale Duminecilor de preste an, şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale Sfinţilor celor Mari, a 12 luni de preste an. Care acum s-au tipărit (...) cu (...) toata cheltuiala prea sfinţitului mitropolit al Uggrovlahiei Kir Filaret. În sfânta episcopie a Râmnicului (...)-
ms3202.png.jpg-[Miscelaneu]Dascălul Toader, din Unguraş
ms4339.png.jpg1821Alăuta duhovnicească-
ms4596.png.jpg1650[Psalmi versificaţi]-
1803Alfavita sufletească-
brv1237.jpg.jpg1825Doao cuvinte ale sfântului Kassian Râmlenul pline de tot felul de folos duhovnicesc (...)Cassianus, Ioannes, Sfântul
brv1434.jpg.jpg1829Tălmăcire rumânească din tâlcuita învăţătură din 12 Articule ale credinţii (...) şi răspunsul lui Nichifor Theotoc contra UniţilorNikephoros Theotokis, Sfânt
brv61.jpg.jpg1652Îndreptarea Legii cu D[u]mn[e]zéu care are toată judecata arhïeréască şi împărătéscă de tóate vini[l]i preoţe[şt]i şi mïrenéşti : Pravila a sfi[n]ţilo[r] ap[osto]li , acéale 7 să[boare] şi toa[te] céa[le] naméa[s]ti[c]e. Lâ[n]gă acea[s]tea şi ále s[f]. da[scăl]i á lumïí, Vasi[le] Ve[l], Timothe[i], Ni[kita], Nicoláe, theológia du]]mn[e]zee[şt]ilo[r] b[o]goslo[p]Daniil Andrean Panoneanul, tipograf diortositor