Skip navigation

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 41 to 60 of 128638 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1577Szep historia az tökélletes aszszonyállatokról, melly az Plutarhusból forditatot magyar nyelwreBogáti Fazekas, Miklós
1577Salamon kiralynac, az David kiraly fianac Markalfal valo trefa beszedeknec röuid könyue-
1577Ester dolga-
1577Salamon kiralynak az David kiraly fianac Markalfal valo tréfa beszédeknec rövid könyve-
1577Historia ex Parteny Nicenensis : de amatorys affectionibus collecta / [Szakmári Fabricius István]. - Colosvárat [Cluj-Napoca] : Heltaj Gaspárné mühellyében, 1577. - [12] f. : iniţ. orn. ; in-4 (19 cm.)Szakmári Fabricius, István
1577Az Fortunatusrol valo szép historia, énec szerént szerezve ...-
1578[Parvus Catechismus]Canisius, Petrus, Sfânt
1580Historia Josephusbol oeszve szedegetet, summa szerént, az Jerusalem várassanac veszedelméröl, Titus Vespasiánustól az mint meg vétetet az sidóknac nagy szörnyű romlássockal ...Szegedi, András
1580Rövid irás, melyben meg bizonyettatic, hogy a papa nem Antichristus, de azok akik ütet annac nevezic, az Antichristusnac tagjaiTelegdi, Miklós
1580Iudicium magyar nyelven, az eghi czillagoknak forgásokrol, és idöknek számtartássokról, ez 1581. esztendöre, mely embolismalisnak mondatik, 13 vy hóldval ; Prognosztikon, az az az egeknek forgásábol valo itélet ez embolismalis eztendöre, melynek 1323. uysága vagyonSlovacius, Petrus
brv1479.jpg.jpg1581[Evanghelie cu învăţătură]-
1581Egy néhány jeles okai mellyekert Telegdi Miklos Pechi püspöc nem veheti es nem akaria venni Luter Martonnac es az ü maradekinac tudomanyat-
1582Arithmetica, az az az számvetésnek tudomania mel forditatatot Gemma Frisius arithmeticaiabol magiar nielvre az calcularis szamveteses szep rövid ertelemmel kiadatatot-
1582Iudicium magyar nyelven, az eghi czilagoknak forgasábol, az idökre valo számtartásval egyetemben, Christus Wrunk születése után 1583. esztendöre ; Prognosztikon az eghi chilagokbol Christus Urunk születése után 1583 esztendöreSlovacius, Petrus
1584Soc fele neveknec magyarazattyaIlosvai Selymes, Péter
1586[Énekeskönyv]-
1586Epicedion de morte viri et doctrina et pietate egregie excvlti Ioannis Femmigeri Leskircheri, rectoris scholae Clavdiopolitanae fidelissimi, a. D. 1586. 27. die Iulij defunctiSzilvási, János
1586Az mi Uronc Iesus Christusnac uy testamentoma avvagi frigie : görögböl magiar nielvre fordittatot, (...)Félegyházi, Tamás
1586Ophnos ecclesiae Debrecinae, de morte clarissimi theologi dn. Felegihazii Debrecini, patriae pastoris laudatissimi, inter medias preces hora 9. vespertina, diei decimi sextiveteris Ianuarii placidissime expirantisGyulai, János
1589Az eltnek kutfeye, meliböl folinak nag böüseggel bizonyos igeretök, a megkeseritetöt szüveknek vigaztalasara-